In de vernieuwde wet op de lijkbezorging, die momenteel in voorbereiding is, komt een alternatief voor begraven of cremeren: resomeren. Daarbij wordt het lichaam van de overleden in wollen doeken gewikkeld en in een cabine gelegd. In de gesloten cabine wordt er met heet water en een chemische vloeistof voor gezorgd dat het lichaam oplost. Als het proces klaar is, zijn er alleen schoongespoelde botten over. Die zijn door het resomeren broos geworden en kunnen tot witte poeder worden vermalen. De overblijfselen lijken dus op de grijze as die overblijft na een crematie. Nabestaanden kunnen de poeder uitstrooien of bewaren.

Resomeren is duurzamer dan begraven of cremeren. De gezondheidsraad adviseerde in mei dit jaar om de nieuwe techniek ook in Nederland toe te staan. De raad noemt het een ‘veilige, waardige en duurzame’ techniek. Eind 2021 is de nieuwe ‘uitvaartwet’ vermoedelijk afgerond en is resomeren officieel toegestaan.