[english tekst below] Afgelopen week deelde ik deze bijzondere foto op social media. Ik schreef er het volgende bij:

Een foto om te koesteren… Ik geniet ervan als mensen eigen keuzes durven te maken, voor een afscheid dat helemaal bij hen past. Deze meneer had met zijn vrouw altijd gefietst, ver weg en dichtbij. Het was bijna vanzelfsprekend dat hij voor haar laatste rit ook zelf op de fiets zou stappen. Iedereen stak bij het afscheid een zelf meegebrachte bloem in de Bloemenband rond de uitvaartmand. Het werd een bijzonder liefdevol en mooi geheel.

UItvaartvervoer op eigen kracht, duurzamer kan niet. En liefdevoller misschien ook wel niet.

En ja, ik mocht deze foto zeker delen, wie weet inspireert het jou tot keuzes die echt bij jou passen?

Ik had zelf niet verwacht dat zoveel mensen op deze ontroerende foto zouden reageren. Op Linkedin werd binnen enkele dagen meer dan 5.000 keer op de foto gereageerd en hadden op de vijfde dag al 400.000 mensen het bericht gezien. Ik had het bericht niet op twitter geplaatst maar de ‘Fietsprofessor’ plaatste daar de foto door met een stukje tekst van mij (vertaald in het engels). Ook daar weer enorm veel reacties en doorplaatsing in o.a. Duitsland.

Kennelijk raakt de foto een snaar bij veel mensen. Het is ook bijzonder: de liefde straalt van de foto af, in de keuze van deze meneer voor de fiets komt alle liefde die hij met zijn vrouw deelde naar voren. Op twee dagen fietste hij met deze bijzondere uitvaartfiets rond. Op de dag van de condoleance – die we hielden in een uniek natuurgebied in Harmelen – en twee dagen later weer voor de uitvaart. Tot het einde toe samen… op de fiets.

cycling funeral De foto staat ook symbool voor een mooie ontwikkeling, die overigens best langzaam gaat. Ook bij uitvaarten wordt steeds meer gekeken hoe het duurzamer kan. Gelukkig kiezen families regelmatig voor gebruik van een loopkoets en soms een bakfiets of zoals nu de fiets met aanhanger. Het is een klein stapje in de goede richting. En vooral: het brengt het afscheid nog dichterbij. Dat is waar ik me als uitvaartbegeleider graag voor blijf inzetten.

Marco van der Straten

 

Funeral by bike

Last week I shared this special photo on social media. I wrote the following:

A photo to cherish… I enjoy it when people dare to make their own choices, for a farewell that completely suits them. This gentleman had always cycled with his wife, far away and close by. It was almost natural that he himself would also get on the bike for her last ride. When saying goodbye, everyone put a self-brought flower in the Flower Band around the funeral basket. It became a very loving and beautiful whole.

Funeral transport on its own, it couldn’t be more sustainable. And maybe not more loving.

And yes, I was definitely allowed to share this photo, who knows, maybe it will inspire you to make choices that really suit you?

twitter cyclingprofessorI myself did not expect that so many people would react to this moving photo. On Linkedin, the photo was commented more than 5.000 times within days and 400,000 people had seen the message after five days. I hadn’t posted the message on twitter, but the ‘Cycling Professor’ placed the photo there with a piece of text from me (translated into English). There again a lot of reactions and placement in, among others, Germany.

Apparently the photo strikes a chord with many people. It is also special: the love radiates from the photo, in this gentleman’s choice for the bicycle, all the love he shared with his wife comes to the fore. In two days he cycled around with this special funeral bicycle. On the day of the condolence – which we held in a unique nature reserve in Harmelen (NL) – and again two days later for the funeral. Together until the end… by bike.

The photo also symbolizes a beautiful development: we are increasingly looking at how things can be done more sustainably for funerals. Fortunately, families regularly opt for the use of a walking carriage and sometimes a cargo bike or, as is now the case, this bicycle with a trailer. It’s a small step in the right direction. And above all: it brings the final goodbye even closer. As a funeral director, that is what I gladly dedicate myself to.

Marco van der Straten